Zapisy do grup w USOS


Termin: do 26.02.2021 r.

 

Uwaga! Rejestracja do grup jest niezbędna do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym, przenoszenia informacji o studentach np. pomiędzy systemem USOS a MS Teams.

Jest również warunkiem otrzymania oceny z przedmiotu w roku akadmickim 2020/2021.

Powinieneś/powinnaś zapisać się do grup zajęciowych wszystkich przedmiotów na jakie będziesz uczęszczał/a w semestrze letnim. Konieczne jest zapisanie się na wszystkie formy zajęć danego przedmiotu - wykłady, konwersatoria, ćwiczenia itd.

W nielicznych przypadkach, jeśli prowadzący prosił o wcześniejsze uruchomienie protokołów, możesz być już wpisany/a na listę osób uczęszczających na przedmiot - w takim przypadku sprawdź czy dotyczy to wszystkich form zajęć na jakich przedmiot był realizowany.

Zapisy do grup modułów obieralnych muszą być zgodne z wcześniejszymi deklaracjami, złożonymi podczas wyborów modułów na semestr letni 2020/21 ( link ).

Problemy prosimy zgłaszać w BOS.

 

Przebieg rejestracji


Przejdź do USOS aby zapisać się do grup zajęciowych. (rejsestracja będzie dostępna po migracji danych)