Zapisy do grup w USOS

Termin: do 1.04.2020 r.

 

Uwaga! Rejestracja do grup jest niezbędna do prowadzenia zajęć w systemie zdalnym, przenoszenia informacji o studentach np. pomiędzy systemem USOS a MS Teams.

Jest również warunkiem otrzymania oceny z przedmiotu w roku akadmickim 2019/2020.

Powinieneś/powinnaś zapisać się do grup zajęciowych wszystkich przedmiotów na jakie uczęszczałeś/aś w semestrze letnim. Konieczne jest zapisanie się na wszystkie formy zajęć danego przedmiotu - wykłady, konwersatoria, ćwiczenia itd.

W nielicznych przypadkach, jeśli prowadzący prosił o wcześniejsze uruchomienie protokołów, możesz być już wpisany/a na listę osób uczęszczających na przedmiot - w takim przypadku sprawdź czy dotyczy to wszystkich form zajęć na jakich przedmiot był realizowany.

Problemy prosimy zgłaszać w BOS lub przesyłać informacje na adres: rav@amu.edu.pl

 

Przebieg rejestracji


Przejdź do USOS aby zapisać się do grup zajęciowych.